TKK:n logo 

Opetuksen arviointi ETA-tiedekunnassa

Nämä sivut eivät enää ole käytössä. Uudet sivut löytyvät täältä:

ETA-tiedekunnassa on käytössä palautejärjestelmä, jonka avulla pyritään kehittämään tiedekunnan opetuksen laatua ja jonka perusteella opettajille jaetaan vuosittain opetuspalkkioita.

Syksystä 2005 asti luovuttiin paperipalautelomakkeista ja siirryttiin käyttämään pelkkää www-palautelomaketta. Kurssien lopulla ja viimeistään tentissä muistutetaan sähköisen palautelomakkeen osoitteesta opiskelijoille. Palautteista osasto ja kurssia järjestävä laboratorio saavat arvokasta tietoa opetuksen kehittämistä varten.

OpLaa -Opetuksen Laatutoimikunta

OpLaa paneutuu opetuksen laadun kehittämiseen mm. kehittämällä tutorointitoimintaa, osallistumalla opettajien virantäyttöprosessiin ja valvomalla arviontiprosessia.

Yhteenveto kurssipalautteista vuosilta 1998-2004

Yhteenveto vuoden 2004 kurssipalautteista
Yhteenveto vuoden 2003 kurssipalautteista
Yhteenveto vuoden 2002 kurssipalautteista
Yhteenveto vuoden 2001 kurssipalautteista
Yhteenveto vuoden 2000 kurssipalautteista
Yhteenveto vuoden 1999 kurssipalautteista
Yhteenveto vuoden 1998 kurssipalautteista

_